Wspieranie procesu rehabilitacji przy pomocy nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod

Wspieranie procesu rehabilitacji przy pomocy nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod


Wspieranie procesu rehabilitacji przy pomocy nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod. Zgodnie ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), rehabilitacja jest kompleksowym działaniem skupionym na osobach niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie. Ostatecznym celem tego postępowania jest przywrócenie im w miarę możliwości pełnej sprawności fizycznej i psychicznej. Udany proces rehabilitacji powinien poskutkować zdolnością do wzięcia czynnego udziału w życiu społecznym i podjęcia pracy. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, rehabilitacja https://www.rehabilitacja-24.pl/ powinna być rozpoczęta jak najszybciej. W 2016 roku Polacy musieli średnio czekać ponad 5 miesięcy na rozpoczęcie zabiegów rehabilitacyjnych. W takiej sytuacji ich efektywność była drastycznie ograniczone.

Nowoczesne technologie, a zabiegi rehabilitacyjne

Ministerstwo Gospodarki jako pierwsze dostrzegło potencjał drzemiący w technologii informatycznej jako narzędziu wspierającym proces polepszania jakości życia społecznego. Przygotowany został katalog Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). W jego ramach powstał pomysł wykorzystania tak zwanych technologii telemedycznych. Chodzi mianowicie o rozmaite algorytmy, programy, produkty i rozwiązania umożliwiające adaptację istniejących technologii komunikacyjnych oraz informacyjnych. Takie działania mają na celu drastyczne usprawnienie używanych metod archiwizacji, pozyskiwania oraz analizowania danych dotyczących zdrowia pacjenta.

Dostęp do tych informacji powinien zostać udostępniony profesjonalistom branży medycznej. Jeżeli chodzi o rehabilitację, to największą przydatnością odznaczają się wszelkie urządzenia kompensacyjne, terapeutyczne, rehabilitacyjne oraz diagnostyczne ułatwiające pracę terapeutów. Za ich pomocą stało się możliwe zarówno wdrożenie zupełnych nowych form terapii, jak i usprawnienie istniejących metod rehabilitacji. Oprócz poprawy skuteczności, nowoczesne technologie przyczyniają się także do ograniczania kosztów terapii.

Katalog nowoczesnych technologii wspierających proces rehabilitacji

Wspieranie procesu rehabilitacji przy pomocy nowoczesnych technologii i innowacyjnych metodDo najbardziej wszechstronnych należą rozmaite aplikacje przeznaczone do używania na urządzeniach mobilnych. Są one powszechnie dostępne, natomiast ośrodki rehabilitacyjne mogą zainwestować w specjalne oprogramowanie z zakresu zabiegów rehabilitacyjnych. Każda z dostępnych aplikacji ma na celu przyspieszenie procesu odzyskiwania sprawności przez pacjentów. E-rehabilitacja powoli staje się istotnym czynnikiem wspierającym działanie większych placówek rehabilitacyjnych. Programy te często łącza w sobie różne przydatne funkcjonalności, takie jak możliwość prowadzenia dziennika wizyt, czy też rejestrowania pacjentów.

Ciekawą kategorią są aplikacje przeznaczone do obserwowania funkcji fizjologicznych osób biorących udział w procesie rehabilitacji. Doskonałym przykładem jest program Instant Heart Rate, który bez zewnętrznej ingerencji jest w stanie dokładnie zmierzyć ciśnienie tętnicze. Wiele aplikacji przeznaczonych jest dla osób przechodzących rehabilitację w warunkach domowych. Mogą zawierać katalogi przydatnych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wystarczy wybrać z listy uraz dotyczący danego użytkownika. Oprócz krótkiego opisu tego urazu otrzymamy optymalny rodzaj ćwiczeń w formie krótkiego filmiku video. Takie aplikacje są pomocy podczas rozwijania funkcji motorycznych oraz ogólnej koordynacji pacjenta. Niektóre z nich umożliwiają terapeucie kontrolowanie efektów rehabilitacji swoich podopiecznych w warunkach domowych.

Innowacyjne formy terapii

U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym niezwykle ważne jest znalezienie metody umożliwiającej skuteczne prowadzenie ćwiczeń ruchowych. Tutaj z pomocą przychodzą specjalne kombinezony kosmiczne, takie jak na przykład orteza rehabilitacyjna typu DUNAG 02. Pomiędzy poszczególnymi elementami kombinezonu rozmieszczone zostają naciągi, które umożliwiają równoważenie i korygowanie układu biomechanicznego osoby biorącej udział w rehabilitacji. Z pomocą kombinezonów o wiele łatwiej przyjdzie utrwalanie prawidłowych wzorców ruchowych.

Dostępne są również kombinezony SpiderSuit oraz Upsee. Ten pierwszy skierowany jest do pacjentów cierpiących na schorzenie OUN. Jego przebieg zazwyczaj jest ściśle powiązane z wadami powstałymi na etapie rozwoju prenatalnego. Z kolei orteza Upsee przydaje się przede wszystkim podczas nauki chodu oraz pionizacji. Dzieci z wadami nerwowo-mięśniowymi mogą wiele skorzystać na tego rodzaju rehabilitacji. Możliwe staje się w miarę normalne życie dla takich dzieci – spacery oraz zabawy z rówieśnikami przestają być ogromnym wyzwaniem.

Innowacyjność danej metody nie musi być oparta na wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. Doskonałym przykładem jest tak zwana dogoterapia (kynoterapia). Jest to forma rehabilitacji poprzez ćwiczenia i zabawy ze specjalnie przeszkolonym do tego psem. Sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku dzieci z upośledzeniem ruchowym lub umysłowym. Sporą zaletą dogoterapii jest rozwój sfery emocjonalnej wynikający z bezpośredniego i długotrwałego kontaktu z psem. Sukces tej metody zależy w dużej mierze od tego, czy osobie rehabilitowanej uda się nawiązać więź psychiczną z psem.