Co warto wiedzieć o OC przewoźnika?

Co warto wiedzieć o OC przewoźnika?


Ubezpieczenie OC kojarzy się nam głównie z posiadaczami pojazdów osobowych. Umowę tego typu muszą zawrzeć również firmy, zajmujące się na co dzień transportem. Należy przy tym rozróżnić obowiązkowe ubezpieczenie OC od mniej znanego OC przewoźnika. Co warto wiedzieć o OC przewoźnika?

Czym jest OC przewoźnika?

OCP Przewoźnika https://www.videofotomix.pl/ocp-przewoznika-dobrowolne-ubezpieczenie-dla-firm-transportowych-w-kraju-i-zagranica/ to w pełni dobrowolne ubezpieczenie, chroniące przewożone towary. Może je zakupić każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie drogowego przewozu towarów (w ruchu krajowym lub międzynarodowym). Ubezpieczenie OC Przewoźnika sprawdza się na różnych dystansach. Często błędnie zakłada się, że jest przeznaczone wyłącznie dla najdłuższych podróży.

Trzeba pamiętać o tym, że przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony towar od momentu odebrania go od zlecającego, aż do chwili dostarczenia do odbiorcy. OCP Przewoźnika chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Długość trasy, zmienne warunki atmosferyczne oraz czynniki losowe mogą wpłynąć na powstałe uszkodzenia towaru. Dlatego też pomimo dobrowolnej formy, ubezpieczenie to wykupuje zdecydowana większość przedsiębiorców.

O co musi zadbać przewoźnik?

Lista obowiązków przewoźnika jest bardzo długa. Powinien on zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie ładunku. Przewożony towar nie może luźno przemieszczać się po pojeździe. Specjalnych warunków wymagają produkty spożywcze, przewożone w określonej temperaturze i/lub wilgotności.

Kierowca musi podczas trasy przejazdu pilnować bezpieczeństwa ładunku. Nie ogranicza się to wyłącznie do czasu podróży, ale również wyznaczonych postojów. Obecność kamer będzie szczególnie pożądana przy cennych towarach. Monitoring bywa wymagany przy niektórych wariantach ubezpieczenia.

Ostatnimi kwestiami będzie zapewnienie bezpieczeństwa w pełnym łańcuchu logistycznym. Mowa tutaj o odbiorze towaru, przygotowaniu do rozładunku, a także właściwym wydaniu. Sam przewóz musi spełniać wymagania dotyczące maksymalnego czasu pracy kierowcy. Określono go rygorystycznie pod groźbą zapłaty surowej kary, nakładanej na nierzetelnego pracodawcę. Pełnię odpowiedzialności przewoźnika zawarto w konwencji CMR (dokładniej “Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów”). Wspiera ją lokalne Prawo przewozowe.

Czynniki klasyfikujące oferty ubezpieczeń

Najważniejsze składowe, determinujące atrakcyjność poszczególnych ofert będą miały charakter finansowy. OCP Przewoźnika powinno zawierać: odpowiednią sumę gwarancyjną, zasięg obowiązywania oraz możliwie krótką listę zawierającą wyłączenia z odpowiedzialności.

Co warto wiedzieć o OC przewoźnika?
Co warto wiedzieć o OC przewoźnika?

Suma gwarancyjna to kwota maksymalna, którą w przypadku wystąpienia szkody pokryje ubezpieczyciel. OCP Przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ z reguły dopasowuje ją do przewożonego materiału. Wybitnie niekorzystnie prezentuje się zakup wariantu, w którym ewentualne straty zostaną pokryte wyłącznie w części. W miejscu tym warto wspomnieć o ograniczeniach masowych. Niektóre firmy stosują wskaźnik maksymalnej kwoty wypłacanej za kilogram danego towaru. Mogą być to pieniądze niewspółmierne do powstałej szkody. Dlatego warto dokładnie przeglądać umowy i nie kierować się wyłącznie kwotą zakupu. Jakość oferty wskazuje dopiero tzw. stosunek jakości do ceny.

Zasięg terytorialny określa, czy ruch odbywa się w wymiarze krajowym, czy międzynarodowym. Do tego warunku należy dołożyć “pożądane” zasady parkowania. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia z OC Przewoźnika, jeżeli pojazd nie znajdował się na parkingu strzeżonym. Oczywiście w przypadku, gdy taki zapis znajdzie się w umowie. Praktyka pokazuje, że jest stosowany naprawdę często.

Ostatni punkt to równie istotna lista “chroniąca” ubezpieczyciela. Najczęściej znajdzie się na niej działanie tzw. siły wyższej. Zakres ochrony jest szczególnie istotny w kontekście wystąpienia rekompensaty. Często wiąże się z ceną zakupu OCP Przewoźnika. Rozszerzony wariant ochrony będzie większym wydatkiem, ale zapewni również lepszą ochronę. Specjalnymi ofertami powinni się zainteresować przewożący: dzieła sztuki, żywe zwierzęta lub wartości pieniężne. Ubezpieczyciele często w umowach zawierają zapisy o wyłączeniu z zakresu ochrony wspomnianych ładunków.

Podsumowanie

OCP Przewoźnika to dobrowolna forma ubezpieczenia, chroniąca mienie podczas transportu z punktu A do punktu B. Skorzystać mogą z niej przedsiębiorcy, świadczący na co dzień usługi transportowe. Ubezpieczyciel wypłaci rekompensatę w przypadku wystąpienia szkody, powiązanej z zakresem umowy. Warto zatem dokładnie przeczytać odstępstwa od tej reguły. Posiadane zabezpieczenie powinno w pełni pokrywać ryzyko działalności w obszarze, w którym specjalizuje się firma.

Największy wpływ na cenę OCP Przewoźnika ma niewątpliwie określona suma gwarancyjna. To maksymalna kwota, którą ubezpieczony otrzyma w przypadku wystąpienia szkody. Oprócz niej finalną cenę determinuje: zakres ubezpieczenia, lista wyłączeń z odpowiedzialności, a także historia współpracy z firmą. Standardowe oferty zaczynają się od kwot rzędu kilkuset złotych. Jest to wartość zgrubna i różni się w zależności od zakresu oferowanych usług.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/